KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (18/03/2018)

Giải tám 51
Giải bảy 652
Giải sáu 5677 1370 4974
Giải năm 0954
Giải Tư 69878 40348 61967
86142 26429 10841 93856
Giải ba 57709 43156
Giải nhì 34094
Giải nhất 89869
Giải đặc biệt 609663

Đầu

Loto

0 09
1
2 29
3
4 41; 42; 48
5 51; 52; 54; 56(2)
6 63; 67; 69
7 70; 74; 77; 78
8
9 94
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (14/03/2018)

Giải tám 07
Giải bảy 651
Giải sáu 0821 9034 7822
Giải năm 8837
Giải Tư 11878 59227 68565
23648 05021 38775 58201
Giải ba 65486 32158
Giải nhì 49081
Giải nhất 66337
Giải đặc biệt 310318

Đầu

Loto

0 01; 07
1 18
2 21(2) ; 22; 27
3 34; 37(2)
4 48
5 51; 58
6 65
7 75; 78
8 81; 86
9
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (11/03/2018)

Giải tám 36
Giải bảy 147
Giải sáu 7115 7889 4682
Giải năm 1880
Giải Tư 52663 78725 90842
93259 73583 81386 47105
Giải ba 05559 01925
Giải nhì 29165
Giải nhất 00190
Giải đặc biệt 270343

Đầu

Loto

0 05
1 15
2 25(2)
3 36
4 42; 43; 47
5 59(2)
6 63; 65
7
8 80; 82; 83; 86; 89
9 90
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (07/03/2018)

Giải tám 19
Giải bảy 816
Giải sáu 8455 7514 4475
Giải năm 9848
Giải Tư 32624 99174 68261
15542 71151 80844 17370
Giải ba 46166 77950
Giải nhì 81340
Giải nhất 50905
Giải đặc biệt 547380

Đầu

Loto

0 05
1 14; 16; 19
2 24
3
4 40; 42; 44; 48
5 50; 51; 55
6 61; 66
7 70; 74; 75
8 80
9
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (04/03/2018)

Giải tám 97
Giải bảy 808
Giải sáu 0554 2968 5820
Giải năm 9519
Giải Tư 21914 56820 99501
58205 89150 09498 70898
Giải ba 32402 13117
Giải nhì 68951
Giải nhất 03564
Giải đặc biệt 225278

Đầu

Loto

0 01; 02; 05; 08
1 14; 17; 19
2 20(2)
3
4
5 50; 51; 54
6 64; 68
7 78
8
9 97; 98(2)
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (28/02/2018)

Giải tám 19
Giải bảy 372
Giải sáu 9512 5426 1146
Giải năm 1390
Giải Tư 61591 59183 83850
49465 14626 80733 08903
Giải ba 01354 71444
Giải nhì 31396
Giải nhất 30742
Giải đặc biệt 649481

Đầu

Loto

0 03
1 12; 19
2 26(2)
3 33
4 42; 44; 46
5 50; 54
6 65
7 72
8 81; 83
9 90; 91; 96
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (25/02/2018)

Giải tám 00
Giải bảy 915
Giải sáu 3178 4758 1343
Giải năm 9692
Giải Tư 30331 83971 97004
14215 96266 34343 07522
Giải ba 37864 89773
Giải nhì 56941
Giải nhất 67464
Giải đặc biệt 113451

Đầu

Loto

0 00; 04
1 15(2)
2 22
3 31
4 41; 43(2)
5 51; 58
6 64(2) ; 66
7 71; 73; 78
8
9 92
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (21/02/2018)

Giải tám 36
Giải bảy 201
Giải sáu 0754 2833 7800
Giải năm 8775
Giải Tư 91164 14020 21365
67437 95143 78485 21925
Giải ba 51997 61075
Giải nhì 04602
Giải nhất 44931
Giải đặc biệt 095086

Đầu

Loto

0 00; 01; 02
1
2 20; 25
3 31; 33; 36; 37
4 43
5 54
6 64; 65
7 75(2)
8 85; 86
9 97
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA (18/02/2018)

Giải tám 55
Giải bảy 418
Giải sáu 8036 3061 5398
Giải năm 2283
Giải Tư 26808 73130 59840
70640 29869 69321 33247
Giải ba 55845 71990
Giải nhì 51667
Giải nhất 60653
Giải đặc biệt 025384

Đầu

Loto

0 08
1 18
2 21
3 30; 36
4 40(2) ; 45; 47
5 53; 55
6 61; 67; 69
7
8 83; 84
9 90; 98
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: KQA KH gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Khánh Hòa chọn lọc: TKV KH gửi 8598 (5000đ)