KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG (17/03/2018)

Giải tám 19
Giải bảy 066
Giải sáu 0165 7865 5254
Giải năm 1708
Giải Tư 40563 24389 09856
05581 18170 19279 06504
Giải ba 28782 83376
Giải nhì 08424
Giải nhất 90313
Giải đặc biệt 420215

Đầu

Loto

0 04; 08
1 13; 15; 19
2 24
3
4
5 54; 56
6 63; 65(2) ; 66
7 70; 76; 79
8 81; 82; 89
9
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: KQA DNG gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Đà Nẵng chọn lọc: TKV DNG gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG (14/03/2018)

Giải tám 31
Giải bảy 478
Giải sáu 3662 5537 2292
Giải năm 9996
Giải Tư 15514 39382 02049
17220 04558 25582 44983
Giải ba 98773 90804
Giải nhì 35333
Giải nhất 21799
Giải đặc biệt 488674

Đầu

Loto

0 04
1 14
2 20
3 31; 33; 37
4 49
5 58
6 62
7 73; 74; 78
8 82(2) ; 83
9 92; 96; 99
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: KQA DNG gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Đà Nẵng chọn lọc: TKV DNG gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG (10/03/2018)

Giải tám 60
Giải bảy 269
Giải sáu 0685 1912 3506
Giải năm 6301
Giải Tư 23132 46534 07140
84443 85798 55476 51949
Giải ba 31452 96524
Giải nhì 30810
Giải nhất 49154
Giải đặc biệt 156147

Đầu

Loto

0 01; 06
1 10; 12
2 24
3 32; 34
4 40; 43; 47; 49
5 52; 54
6 60; 69
7 76
8 85
9 98
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: KQA DNG gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Đà Nẵng chọn lọc: TKV DNG gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG (07/03/2018)

Giải tám 04
Giải bảy 567
Giải sáu 9081 3360 5739
Giải năm 6771
Giải Tư 17561 72003 82621
55165 77948 16947 90883
Giải ba 92446 39531
Giải nhì 66232
Giải nhất 82343
Giải đặc biệt 610804

Đầu

Loto

0 03; 04(2)
1
2 21
3 31; 32; 39
4 43; 46; 47; 48
5
6 60; 61; 65; 67
7 71
8 81; 83
9
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: KQA DNG gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Đà Nẵng chọn lọc: TKV DNG gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG (03/03/2018)

Giải tám 37
Giải bảy 317
Giải sáu 2907 1932 5598
Giải năm 5158
Giải Tư 09787 93551 86752
26458 66466 30521 35474
Giải ba 24780 74891
Giải nhì 46984
Giải nhất 56571
Giải đặc biệt 128902

Đầu

Loto

0 02; 07
1 17
2 21
3 32; 37
4
5 51; 52; 58(2)
6 66
7 71; 74
8 80; 84; 87
9 91; 98
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: KQA DNG gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Đà Nẵng chọn lọc: TKV DNG gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG (28/02/2018)

Giải tám 28
Giải bảy 317
Giải sáu 7752 5846 9295
Giải năm 5022
Giải Tư 76842 13601 30838
39433 77478 54504 04199
Giải ba 35940 20916
Giải nhì 69083
Giải nhất 84780
Giải đặc biệt 443127

Đầu

Loto

0 01; 04
1 16; 17
2 22; 27; 28
3 33; 38
4 40; 42; 46
5 52
6
7 78
8 80; 83
9 95; 99
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: KQA DNG gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Đà Nẵng chọn lọc: TKV DNG gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG (24/02/2018)

Giải tám 44
Giải bảy 002
Giải sáu 7521 3053 7002
Giải năm 4159
Giải Tư 16412 02345 66980
36094 78485 21492 28128
Giải ba 04253 94356
Giải nhì 24426
Giải nhất 86318
Giải đặc biệt 121750

Đầu

Loto

0 02(2)
1 12; 18
2 21; 26; 28
3
4 44; 45
5 50; 53(2) ; 56; 59
6
7
8 80; 85
9 92; 94
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: KQA DNG gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Đà Nẵng chọn lọc: TKV DNG gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG (21/02/2018)

Giải tám 89
Giải bảy 539
Giải sáu 4600 5242 9564
Giải năm 9449
Giải Tư 63177 49078 82985
07228 88908 34353 05417
Giải ba 02725 47515
Giải nhì 17995
Giải nhất 88901
Giải đặc biệt 668378

Đầu

Loto

0 00; 01; 08
1 15; 17
2 25; 28
3 39
4 42; 49
5 53
6 64
7 77; 78(2)
8 85; 89
9 95
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: KQA DNG gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Đà Nẵng chọn lọc: TKV DNG gửi 8598 (5000đ)

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG (17/02/2018)

Giải tám 09
Giải bảy 044
Giải sáu 0150 2641 3890
Giải năm 4549
Giải Tư 70894 87374 13131
61623 44335 89181 36873
Giải ba 54719 94260
Giải nhì 58229
Giải nhất 06968
Giải đặc biệt 426603

Đầu

Loto

0 03; 09
1 19
2 23; 29
3 31; 35
4 41; 44; 49
5 50
6 60; 68
7 73; 74
8 81
9 90; 94
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: KQA DNG gửi 8098 (1000đ)

Thống kê xổ số Đà Nẵng chọn lọc: TKV DNG gửi 8598 (5000đ)